Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hurdík
Objednací číslo 15645
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-087-6
Datum vydání březen 2016
Počet stran 136
Cena  250- Kč
Anotace
Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s poskytováním spravedlnosti. Zkoumá právní regulaci hrazení nákladů řízení, jejich výše, rozložení a konečné zátěže mezi stranami sporu, soudy, resp. třetími osobami, a dospívá tak k závěrům o účinnosti a dopadu systému nákladů řízení uplatněného v civilním procesu České republiky z pohledu základních práv, která se stále intenzivněji prosazují i do oblasti práva soukromého a do rozhodovací praxe soudů (tzv. horizontální účinek základních práv v soukromoprávních vztazích). Úskalí soudního řízení zejména z formální a ekonomické stránky jsou tak konfrontována s přístupem ke spravedlnosti jako jedním z nejvýznamnějších lidských a občanských práv moderní doby. Autor tak popisuje tendence, které jsou silné v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, potažmo v judikatuře Ústavního soudu ČR, ale již slabší v oblasti obecné justice a v literatuře z oblasti civilního procesu.
« zpět