Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kozák/Dadam/Pachl
Objednací číslo 15727
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-135-4
Datum vydání duben 2016
Počet stran 1668
Cena  2124,- Kč po 15% slevě
Anotace
Třetí vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast, doplněné plným zněním nařízení 2015/848/EU. Tento komentář reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od druhého vydání přijaty, zejména na tzv. revizní novelu provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., která s účinností od 1. 1. 2014 zasáhla do velké části právní úpravy. Třetí vydání tak seznamuje čtenáře s aktuálním výkladem jednotlivých ustanovení a rozšiřuje obzory čtenářů o zkušenosti z praxe insolvenčních soudů, jelikož je opět podstatně rozšířeno a doplněno o rychle se vyvíjející insolvenční judikaturu.

Komentář je nepostradatelnou komplexní pomůckou pro insolvenční správce a další pracovníky v oblasti insolvence, pro advokáty a soudce působící v oblasti obchodního práva, pro podnikové právníky i pro ty, kteří se dostali v oblasti insolvence do postavení věřitele nebo dlužníka, případně do postavení osoby dlužníkovi blízké.

« zpět