Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o pozemních komunikacích - 5. aktualizované vydání s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kočí
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-123-6
Datum vydání duben 2016
Počet stran 448
Cena 600,- Kč
Anotace

Již páté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2016.

Pro nové vydání byl komentář aktualizován, doplněn a prohlouben. Do textu zákona jsou zapracovány všechny novely, zejména zákon č. 268/2015 Sb., který do předmětné právní oblasti přináší významné změny. Komentář je dále rozšířen o rozbor aktuálních interpretačních problémů v oblasti práva pozemních komunikací a doplněn o novou judikaturu správních soudů, zejména o rozsudky Nejvyššího správního soudu.

Publikace dále obsahuje vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, s nimiž se lze v oblasti práva pozemních komunikací setkat. Jejich počet byl oproti předchozímu vydání výrazně rozšířen. Součástí publikace je i aktuální znění prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, vlastníky a správce pozemních komunikací, dopravní policisty, strážníky obecních policií či pro orgány územních samosprávných celků. Může sloužit také pro studijní potřeby čtenářů.

« zpět