Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2016 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Krbečková/Plesníková
Objednací číslo A5653
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-005-8
Datum vydání květen 2016
Počet stran 184
Cena 299,- Kč
Anotace
5. vydání
Bez ohledu na ekonomickou situaci a dopady přetrvávající krize na naše životy využívá stále velké množství organizací a ?rem jako stabilizační nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů.
 
Situace v oblasti FKSP po rekodifikaci soukromého práva

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a také velkého množství navazujících právních předpisů a novel stávajících zákonů se některé změny významně dotýkají i oblasti benefitů. Stále platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání FKSP, popřípadě sociálního fondu v organizacích, na které se vyhláška o FKSP nevztahuje.
Protože se v této oblasti i nadále vyskytuje poměrně značné množství otázek, které se s přijetím nové legislativy ještě násobí, a protože i přes mnohaleté zkušenosti nadále dochází k záměně těchto fondů, je zapotřebí se v této problematice zorientovat, k čemuž slouží právě tato publikace, která je doplněna o odpovědi a příklady z praxe vycházející z nejčastějších dotazů a požadavků čtenářů.

« zpět