Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Macková/Muzikář
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-122-9
Datum vydání květen 2016
Počet stran 864
Cena 1071,- Kč sleva 10% Doporučená cena: 1190,- Kč
Anotace

Publikace přináší podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů.

Do textu zákona byla zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena odkazy na související ustanovení a předpisy a důvodovou zprávou, následuje zevrubný komentář, v němž autoři již reagují na první zkušenosti s aplikací zákona o zvláštních řízeních soudních. U většiny ustanovení jsou připojeny odkazy na použitelnou judikaturu.

Autorský kolektiv je tvořen soudci, pedagogy právnických fakult a zástupcem Veřejné ochránkyně práv:

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

JUDr. Ladislav Muzikář

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

JUDr. Marian Kokeš, Ph.D.

JUDr. Zdeněk Kovařík

JUDr. Stanislav Křeček

JUDr. Jiří Zrůst, Ph.D.

« zpět