Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou - 3. aktualizované vydání podle stavu k 1. 5. 2016  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kučerová
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-105-2
Datum vydání červen 2016
Počet stran 832
Cena 1190,- Kč
Anotace

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z pohledu trestního práva a správního trestání.

Třetí vydání reaguje na další čtyři novely titulního zákona (naposledy zák. č. 48/2016 Sb.) a novou prováděcí vyhlášku č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem ustanovení souvisejících právních předpisů, jednak výňatky z judikatury a stanovisek Veřejného ochránce práv.

Kniha je určena především odborné veřejnosti, může však být nápomocna také všem účastníkům silničního provozu, kteří se chtějí v oblasti pravidel silničního provozu zorientovat.

« zpět