Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv - komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Podešva/Sommer/Votrubec/Flašár/Harnach/Měkota/Janoušek
Objednací číslo 16252
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-102-6
Datum vydání červenec 2016
Počet stran 1108
Cena  1485,- Kč
Anotace

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyde účinnosti už od 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání veřejných zakázek podle nového předpisu.

Autoři podrobně komentují všechna ustanovení zákona, jasně definují jednotlivé typy veřejných zakázek a formulují doporučení pro jejich užití v konkrétních případech. Upozorňují na rozdíly oproti stávající právní úpravě v zákoně č. 137/2006 Sb., včetně komentáře přechodných ustanovení, a dávají návod k řešení i nejasných a potenciálně sporných ustanovení. Kde je to možné, citují i nadále použitelnou judikaturu a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Díky přehledně členěnému a srozumitelnému výkladu bude kniha spolehlivým rádcem a pomocníkem nejen pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek, ale i advokáty, soudce, rozhodce a další právnické profese.

Součástí knihy je také komentář k zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


« zpět