Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z 2016 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Durec/Neplechová
Objednací číslo A5665
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-030-0
Datum vydání srpen 2016
Počet stran 400
Cena 419,- Kč
Anotace
3. aktualizované vydání

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají.

Praktické účetní postupy

Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně prováděcích právních předpisů, zákona o obchodních korporacích, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů.
Pro případy, jejichž řešení je vzhledem k charakteru právnických osob zcela specifické, publikace uvádí doporučené postupy odvozené ze základních právních předpisů. Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a financování obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto právnických osob.

Aktuálnost nového vydání

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 proběhly úpravy účetních předpisů vztahujících se i na oblast společenství vlastníků, nová publikace na tyto legislativní změny reaguje.

« zpět