Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Energetický zákon. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Eichlerová/HandrlicaJasenský/Kořán/Košťál/Plášilová/Zákoutský
Objednací číslo 16494
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-412-6
Datum vydání listopad 2016
Počet stran 1492
Cena  3950,- Kč
Anotace
Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově obtížných částí energetického zákona a přispět k lepšímu pochopení specifik energetického práva a právního prostředí v energetice vůbec.

Komentář obsahuje podrobný výklad všech ustanovení i bohatý výběr judikatury, použitelné i po rekodifikaci soukromého práva. Díky tomu najde jistě uplatnění v praxi, a to nejen u osob podnikajících v energetice a jejich zákazníků, ale může být též užitečnou pomůckou zákonodárce při úvahách de lege ferenda a regulátorovi a soudům při aplikaci ustanovení energetického zákona.

« zpět