Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Jelínková
Objednací číslo 16616
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-456-0
Datum vydání prosinec 2016
Počet stran 304
Cena  520,- Kč
Anotace
Tento komentář, z ediční řady Praktický komentář, má být opravdu praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž těžištěm je výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje i jinými způsoby než kontrolou, obsahuje komentář i výklad právní stránky nejrůznějších místních či terénních šetření.

Přestože autorka vychází z dlouholeté praxe na jedné ze státních inspekcí, tedy specializovaného dozorového orgánu, věří, že komentář o právech a povinnostech při kontrole, může být stejně přínosný pro kontrolované osoby a povinné osoby jako pro kontrolní orgány.

Nestanoví-li kontrolní řád jinak, postupuje se při kontrole podle správního řádu jako obecného předpisu upravujícího postup při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Proto je komentář ke kontrolnímu řádu doplněn stručným komentářem k vybraným ustanovením správního řádu, která se při kontrole použijí obdobně nebo přiměřeně.

Na závěr jsou zařazeny vzory úkonů při kontrole, které kromě povinných minimálních náležitostí podle kontrolního řádu obsahují další náležitosti, jež pomáhají předcházet sporům o průběh zejména předem neohlášených kontrol na místě.

« zpět