Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy Vybrané otázky  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Horák a kolektiv
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-189-2
Datum vydání březen 2017
Počet stran 160
Cena 270,- Kč
Anotace

Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací volnosti a univerzální sukcese. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky (francouzským, německým či švýcarským).

Historicko-srovnávací pohled umožňuje nejen lépe pochopit účel a směřování platné úpravy, která výrazně navazuje na středoevropskou právní tradici, ale přináší také cenné inspirace pro řešení konkrétních sporných otázek.

« zpět