Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon směnečný a šekový - Komentář - 2. vydání s překladem zákona do angličtiny a němčiny 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Richtr
Objednací číslo 17077
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN
978-80-7552-543-7
Datum vydání duben 2017
Počet stran 461
Cena  880,- Kč
Anotace
Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. Zásadním rozdílem je pak využití zahraničních pramenů literatury a judikatury, které dosud nebyly v tuzemské literatuře příliš používány.

Autor působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je mimo jiné členem rozkladové komise České národní banky a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Druhé vydání reaguje na judikatorní a legislativní změny v mezidobí od prvního vydání. Kde to autor považuje za vhodné, odkazuje i nadále na starší úpravu, zvláště pokud se neliší od té aktuální a judikatura k ní obstojí i v novém kontextu. Zásadní novinkou je pak zařazení německého a anglického překladu zákona směnečného a šekového.


« zpět