Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Nulíček/Donát/Nonnemann/Lichnovský/Tomíšek
Objednací číslo 17161
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-765-3
Datum vydání červen 2017 
Počet stran 544
Cena 880,- Kč
Anotace
Komentář přináší po více než 10 letech první podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V knize najdete praktický výklad všech ustanovení zákona včetně relevantní judikatury.

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách, podmínky pro provozování drah, pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových. 

Komentář je tak určen především provozovatelům drážní dopravy, orgánům státní správy a státního dozoru.

ého z praktiků i teoretiků, zejména ze soudců všech článků soudní soustavy, včetně Ústavního soudu, státních zástupců, advokátů, učitelů právnických fakult a pracovníků Probační a mediační služby a Ministerstva spravedlnosti.  
uce či obchodní společnosti.
« zpět