Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Duba
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-7502-228-8
Datum vydání srpen 2017
Počet stran 120
Cena 250,- Kč
Anotace

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

« zpět