Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Katolická/Béreš
Objednací číslo 17452
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-823-0
Datum vydání říjen 2017
Počet stran 248
Cena 495,- Kč
Anotace
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

Zákon je značně ovlivněn dvěma základními prameny, a to Mezinárodními standardy pro boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849  o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, tzv. IV. AML směrnicí.

Komentář k tomuto zákonu slouží k porozumění výkladových nejasností a nepřehledností některých ustanovení zákona, provádí spletitostí jednotlivých zákonných opatření a definic a v neposlední řadě poskytuje užitečnou a praktickou pomůcku pro odborníky i neodborníky.

Právní stav komentáře je k 1. 7. 2017.

« zpět