Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Základy správního práva trestního, 7. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Mates a kolektiv
Objednací číslo MU40
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-680-7
Datum vydání prosinec  2017
Počet stran 272
Cena 550,- Kč
Anotace
Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě platné úpravy přestupkového práva a jiných správních deliktů, a to jak části hmotněprávní, tak procesní, také s klasifikací správních deliktů a jejich vztahu k deliktům soudním. Výklad je prováděn na pozadí judikatury českých soudů i mezinárodních tribunálů. Třebaže jde svým hlavním určením o vysokoškolskou učebnici, může v ní nalézt cenné informace i širší odborná veřejnost, ostatně tak jako v předchozích šesti vydáních, která byla přijata příznivě.

Kolektiv autorů

Helena Prášková, Staša, Vetešník
« zpět