Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořák/Chrobák
Objednací číslo WK18097
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7598-016-8
Datum vydání červenec 2018
Počet stran 480
Cena  990,- Kč
Anotace

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu, upozorňují na některá sporná místa a v neposlední řadě prezentují vlastní návrhy výkladu. Zákon je zkoumán v kontextu celého právního řádu, přičemž podrobněji jsou zmiňovány především prováděcí právní předpisy k němu a vztah zákona zejména ke správnímu řádu.

Komentář je určen všem, kteří se problematikou utajovaných informací nebo bezpečnostní způsobilostí profesně zabývají, ať již se jedná o státní zaměstnance, příslušníky bezpečnostních sborů či ozbrojených sil, anebo o podnikatelské subjekty a jejich zaměstnance. Využití pro něj najdou i advokáti, kteří se mohou s touto problematikou setkávat v konkrétních řízeních, a rovněž akademická obec, které může posloužit jako východisko pro další bádání.

« zpět