Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Jirsa a kolektiv
Objednací číslo WK18965
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-560-4
Datum vydání srpen 2019
Počet stran 3200
Cena po slevě 4242,- Kč                                         Doporučená cena:4990,- Kč
Anotace

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona o hlavním městě Praze, jakož i na jiné právní předpisy, výčet literatury, která s komentovanou problematikou úzce souvisí, a v některých případech také výběr z judikatury soudů, jež se tématu výraznějším způsobem dotýkají. Další pramen informací, na který autoři odkazují, představují metodická doporučení a stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

V závěru publikace je připojeno úplné znění Statutu hlavního města Prahy ve znění účinném od 1. 6. 2018 (bez jeho příloh).

« zpět