Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

 

Autor David/Nett
Objednací číslo PS8
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7179-4-5
Datum vydání Duben 2007
Počet stran 370
Cena 410,- Kč
Anotace Korupce jako negativní jev, rozšířený ve většině zemí, je sledována v celé historii lidstva. V publikaci je pojmově vymezena z aspektu doktrinárních i smluvních, jsou probrány jednotlivé metody měření korupce, význam etických kodexů, druhy korupce, charakteristika, příčiny a důsledky korupční aktivity. Na to navazují způsoby prevence a potlačování korupce represivními metodami. Obsáhlý je přehled konkrétních příkladů korupce v evropských a některých mimoevropských zemích, přičemž tyto příklady doprovázejí a ilustrují celý text. Následuje popis univerzálních a partikulárních smluvních protikorupčních instrumentů, jakož i význam a poslání orgánů a organizací sledujících a postihujících korupci. Závěrečná část práce je věnována stavu korupce v české republice a protikorupčním nástrojem trestního práva, a to jak v hmotněprávní, tak i procesněprávní oblasti, včetně úvah de lege ferenda. Publikace není určena jen pracovníkům veřejné správy ve všech oblastech, právnické veřejnosti, podnikatelům či posluchačům právnických fakult, ale všem, kteří přicházejí nebo mohou přicházet do styku s korupcí.

« zpět