Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Smluvní licence v autorském právu 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

 

Autor Tůma
Objednací číslo EPI25
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7179-573-5
Datum vydání Duben 2007
Počet stran 224
Cena 530,- Kč
Anotace Monografie přináší ucelený pohled na problematiku smluvních licencí v autorském právu. V první části je podán výklad českého licenčního práva v oblasti autorskoprávní, a to především formou popisu a rozboru současné zákonné úpravy (především typové autorskoprávní licenční smlouvy), uvedení širších souvislostí a úvah de lege lata. část druhá se věnuje smluvní licenci v audiovizuální produkci, a to nejen dle českého autorského práva, nýbrž i dle některých autorskoprávních úprav zahraničních (zejména Velké Británie a Irska, USA, Francie a N?mecka). Práce dále obsahuje přehled současného stavu mezinárodní a komunitární autorskoprávní úpravy v oblasti tvorby audiovizuálních děl a rovněž se zabývá otázkou vlastnictví autorského práva k audiovizuálním dílem z pohledu mezinárodního práva soukromého. Kniha je určena advokátům, soudcům, a vůbec všem právníkům působícím v oblasti aplikační praxe.

« zpět