Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora  

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Pitrová/Pomahač
Objednací číslo 3074
Nakladatel Linde
ISBN 80-7201-584-2
Datum vydání Leden 2006
Počet stran 304
Cena 398,- Kč
Popis

Průvodce je prvním českým souborným vydáním komentovaných rozsudků Soudního dvora ES.
Úvodní kapitola je věnována procesnímu a organizačnímu řádu Soudního dvora s popisem jeho vývoje a uvedením protokolárního pořádku soudců všech tří soudů, další část patří již jen judikatuře. Jedná se více než třicet vůdčích, právotvorných nebo jinak významných rozhodnutí, z nichž většina vychází v českém překladu vůbec poprvé. Judikáty jsou rozděleny tématicky do kapitol (např. ústavní, trestní a správní právo, soukromé právo, čtyři svobody, soutěžní právo) a jsou doplněny komentářem autorů a odkazy na souvisící normativní texty a na odbornou literaturu.
V příloze najde čtenář Statut soudního dvora platný ke dni 1. 1. 2006.
Snadnou orientaci ve vícedílné publikaci umožňuje ustálené rozčlenění judikátů, odpovídající systematickému uspořádání evropského práva.

« zpět