Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Ústavní právo a státověda - I. díl - Obecná státověda 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Pavlíček a kolektiv
Objednací číslo 2095
Nakladatel LINDE
ISBN 80-7201-141-3
Datum vydání Listopad 1998
Počet stran 368
Cena 380,- Kč
Anotace

Předkládaná učebnice je dílem kolektivu autorů katedry práva Právnické fakulty UK a externích spolupracovníků. Byla zpracována po prvých zkušenostech s výukou tohoto oboru při jeho zařazení na počátek studia. V souladu s tradičním pojetím ústavního práva je obecná státověda podávána jako jeho vstupní a neoddělitelná součást. V teorii vyjasňuje pojmy a vztahy souvisící se státem a obsahuje proto i teoreticky pojatý výklad některých institutů platného ústavního práva.

« zpět