Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Horáček/Macek
Objednací číslo EJ90
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 80-7179-537-2
Datum vydání Únor 2007
Počet stran 304
Cena 610,- Kč
Anotace Tato publikace si klade za cíl rozšířit výklad práv k duševnímu vlastnictví, poskytovaný právnickými učebnicemi a komentáři, o příklady konkrétních rozhodnutí správních i soudních (soukromoprávních) ve věcech práv průmyslového vlastnictví. Obecné pojmy právních předpisu jsou zde tak názorně demonstrovány v jednotlivých případech, jež se staly předmětem posuzování příslušných orgánů, ať již správních či soudních. Každý judikát obsahuje stručnou právní větu a zkrácené (upravené) znění judikátu či výňatek z rozhodnutí. Jednotlivé judikáty jsou řazeny podle seznamu hesel, čímž lze snadno vyhledat pojem, který je předmětem zájmu. Publikace je určena soudcem, advokátem, patentovým zástupcem, ale i širší právnické a laické veřejnosti zajímající se o tuto právní problematiku

« zpět