Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon o ochranných známkách. Zák.o ochraně původu a zeměpisném označení-komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Horáček kol.
Objednací číslo TZK104
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-058-4
Datum vydání Duben  2008
Počet stran 539
Cena 940,- Kč
Anotace

Komentář dává odpovědi na problematiku označování výrobků či služeb jak ochrannými známkami, tak označením původu či zeměpisným označením. Jedná se o druhé, podstatně doplněné vydání, rozšířené o otázky vymáhání těchto práv před soudy s ohledem na nejnovější dostupnou právní úpravu a judikaturu soudů a správních úřadů. Tím umožňuje zájemcům o tuto oblast orientovat se v rozhodovací praxi, která se této oblasti týká. Doplnění bylo autory koncipováno především se zaměřením na aktuální vývoj judikatury v oblasti práv na označení, a to v ČR i EU před příslušnými orgány a soudy. Publikace obsahuje úplný přehled právních předpisů platných  v České republice a Evropské unii v oblasti označování zboží, obsahuje také část upravující přihlašování těchto práv podle mezinárodních smluv platných v této oblasti a příslušné podstatné pasaže z těchto smluv v aktuálním znění. Kniha je určena profesionálům, kteří se s ochrannými známkami setkávají při své činnosti jako advokáti a patentoví zástupci, té veřejnosti, která se známkami zabývá buď ve své podnikatelské činnosti nebo jako koneční spotřebitelé značkového zboží, ale i studentům vysokých škol, kteří potřebují podrobnějí informace o této problematice v rámci svého studijního programu, zejména v oboru právo či obchod..

« zpět