Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Osobní údaje, právo a my 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kotoučová a kol.
Objednací číslo ABC6
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-033-1
Datum vydání Duben  2008
Počet stran 226
Cena 330,- Kč
Anotace

Publikace nastiňuje roli uvedeného typu informací v moderní společnosti a s tím spojenou úlohu práva. Tím zároveň nalézá odpověď na základní otázku, proč vlastně má osobní údaj být předmětem právní úpravy. Hlavním smyslem publikace však je přiblížit smysl i obsah jednotlivých principů obsažených v předpisech na ochranu osobních údajů a tím následně umožnit čtenáři, aby se ve stávajícím právním řádu lépe orientoval.
Předmětné principy pak jsou objasňovány prostřednictvím platné právní úpravy, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále je aplikace jednotlivých institutů objasňována na praktických příkladech, stejně tak se text zabývá vyvracením celé řady v obecném povědomí zakořeněných právních pověr.
Publikace by neměla chybět těm, kdo se jakýmkoli způsobem zabývají zpracováním osobních údajů (právníci, manažeři, personalisté, lékaři, pedagogičtí pracovníci, studenti atd.), ale ani těm, kterým není lhostejné jedno ze základních lidských práv - právo na soukromí.

« zpět