Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Zlevněné publikace

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  1

Množství: 

Autor Ondřej/Plchová/Abrhám/Pulgert
Objednací číslo EPH52
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7179-558-2
Datum vydání Únor 2007
Počet stran 350
Cena 255- Kč - doporučená cena je 540,- Kč
Anotace Účelem publikace je seznámit čtenáře s ekonomickými a právními aspekty podnikání v Evropské unii. Úvodní kapitola seznámí čtenáře se základy práva EU, a v obecnosti s oblastmi později podrobněji rozpracovanými v sedmi kapitolách knihy. Publikace obsahuje základní informace o svobodě usazování podnikatelů - fyzických a právnických osob, informace o uznávání odborných kvalifikací a informace o smluvních formách vstupu na trhy EU. Dále seznamuje čtenáře se základy společné obchodní politiky, přičemž klade důraz na zmeny v použití tarifních, netarifních i smluvních nástrojů ovlivnujících český zahraniční obchod. Pozornost je věnována i instituci zabývající se v ČR proexportní politikou. Další kapitola objasňuje základní dokumenty a postupy související s čerpáním dotací ze strukturálních fondu EU s cílem zvýšit orientaci českých subjektů v tomto složitém systému. Protože mezi subjekty z různých členských států EU nezřídka vzniknou i spory, odpovídá publikace v obecné rovině i na to, jak tyto spory řešit.
« zpět