Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu - 2. vydání podle stavu k 1. 9. 2008 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Rezková
Objednací číslo 409102
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-733-1
Datum vydání Listopad 2008
Počet stran 248
Cena 375,- Kč
Anotace Komentář je příručkou pro podnikatele působící na území ČR, je určen i subjektům založeným podle cizího práva působícím u nás. Neziskové právnické osoby seznamuje s jejich povinnostmi, které jim zákon č. 253/2008 Sb. ukládá. Je vodítkem pro osoby poskytující služby na základě volných živností nebo plných mocí, devizových licencí i jiných druhů oprávnění podle zvláštních předpisů. Vysvětluje zvláštní režim obchodních vztahů s politicky exponovanými osobami. Poukazuje na možnost udělení výjimky z působnosti zákona č. 253/2008 Sb.
Kniha je určena i statutárním orgánům a dozorčím orgánům, jimž vzniká informační povinnost o skutečnostech, které by mohly nasvědčovat praní špinavých peněz a obchodům spojeným s terorismem. Doporučit ji lze auditorům, advokátům, notářům, exekutorům, daňovým poradcům i účetním i odborné veřejnosti.
« zpět