Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Tvrdý/Bártová
Objednací číslo TZK107
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-099-7
Datum vydání Únor 2009
Počet stran 516
Cena 880,- Kč
Anotace

Autoři v předkládané publikaci komentují jak vlastní nový zákon proti „praní špinavých peněz“ a financování terorismu na základě zkušeností a praktických problémů s jeho používáním, tak i související změny v dalších zákonech a současně i praktické uplatňování nařízení ES o informacích o plátci doprovázejících bezhotovostní převody peněžních prostředků. Výklad přitom vychází ze zkušeností s uplatňováním předcházejícího zákona č. 61/1996 Sb., který byl novým zákonem č. 253/2008 Sb. od 1. 9. 2008 nahrazen. Komentář obsahuje také komplexní informaci o souvisejících právních předpisech ČR a ES a vedle toho i o mezinárodních smlouvách a dokumentech, z nichž tyto právní předpisy vycházejí.

Publikace je určena především zainteresované podnikatelské veřejnosti, zejména z oblasti tzv. „povinných osob“, ale své praktické uplatnění najde i u osob činných v oblasti trestního práva. Jako studijní pomůcka může dobře posloužit také studentům finančního a trestního práva.
« zpět