Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Zákon o vyvlastnění - poznámkové vydání 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Janderka
Objednací číslo 432601
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-774-4

Datum vydání Září 2009
Počet stran 160
Cena 256,- Kč
Anotace Publikace popisuje problematiku vyvlastnění jako krajní zásah do vlastnických práv. Zákon č. 184/2006 Sb. je opatřen poznámkami a podává tak popis vyvlastnění od průběhu vyvlastňovacího řízení, poskytnutí náhrady, včetně možnosti zrušení vyvlastnění. Poznámky jsou opatřeny odkazy na judikaturu a pro názornější orientaci doplněny také schématy některých procesních postupů. Součástí publikace jsou výňatky souvisejících prováděcích předpisů, v nichž příslušným k vyvlastňovacímu řízení je jiný orgán než vyvlastňovací úřad. V závěru publikace jsou uvedeny některé vzory, jako pomůcka pro správní řízení. Kniha bude praktickou příručkou zejména pro vyvlastňovací úřady, ale i pro další osoby, které se s institutem vyvlastnění setkají. Může být též využita jako učební pomůcka pro studenty právnických fakult vysokých škol.
« zpět