Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Franchising - Podnikání pod cizím jménem 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Řezníčková
Objednací číslo EPH58
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-174-1
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 190
Cena 520,- Kč
Anotace

Franchising jako metoda podnikání již zaujímá v České republice pevné místo. Předkládaná publikace se zaměřuje především na vysvětlení podstaty a způsobu fungování franchisingu v ČR. Hlavní pozornost je zaměřena na franchisingovou smlouvu, jako na právní základ fungování spolupráce na principech franchisingu, s přihlédnutím k právu občanskému, obchodnímu, finančnímu, stavebnímu, pracovnímu a právu nehmotných statků. Podrobná analýza je věnována aspektům práva soutěžního a vztahu franchisingu a zákona o ochraně hospodářské soutěže. Opomenuta není ani stručná charakteristika některých franchisových systémů působících na území ČR.
Třetí vydání zohledňuje jak legislativní změny, k nimž v mezidobí došlo v ČR, tak i vydání nových předpisů vztahujících se k franchisingu v rámci Evropské unie.
Publikace je určena jak pro odbornou veřejnost, tak i pro podnikatele působící v oblasti franchisingu.

« zpět