Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Občanský soudní řád. komentář 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  1

Množství: 

Autor

Drápal/Bureš a kolektiv

Objednací číslo EVK3
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-107-9
Datum vydání Listopad 2009
Počet stran 3328
Doporučená cena 4710,- Kč
Anotace Komentář je členěn do dvou dílů, první z nich obsahuje části první až třetí (§ 1-200za), druhá části čtvrtou až osmou (§ 201-376) občanského soudního řádu, předpisy s ním související a Evropské mezinárodní právo procesní, které seznamuje s nařízeními ES, jež jsou implantována do českých právních předpisů.   Autoři, L. Drápal, J. Bureš a další, nejen že velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem okomentovali jednotlivá ustanovení zákona, ale doplnili je také odkazy na literaturu a úplnou judikaturu. Znamená to, že pod textem jednotlivých ustanovení jsou vždy související ustanovení, související předpisy, odkazy na literaturu, obsah výkladu, vlastní výklad (rozčleněný ještě jednotlivými marginálními odkazy) a citace judikatury v závěru. Komentář je samozřejmě doplněn věcným rejstříkem.   Tuto zásadní publikaci proto doporučujeme všem soudcům, advokátům, notářům a jiným právníkům, neboť by rozhodně měla být nejen ozdobou jejich knihoven, ale každodenní příručkou k jejich praxi; zároveň ovšem též vyučujícím na právnických fakultách i jejich studentům a v neposlední řadě i široké veřejnosti, jež by se měla vyznat ve svých právech a povinnostech při přístupu k jednání u soudů.
« zpět