Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Směnka jako zajištění, 2. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kovařík
Objednací číslo EPH60
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-183-3
Datum vydání Prosinec 2009
Počet stran 144
Cena 420,- Kč
Anotace

Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Snahou publikace je rozhodující okruh otevřených otázek objasnit. Nesoustředí se jen na vysvětlení podstaty a obsahu těchto zajišťovacích vztahů, ale snaží se upozornit i na úskalí, která uživatele směnky očekávají a pokouší se přinést rovněž některé praktické návody, jak s těmito zajišťovacími nástroji zacházet. V tomto směru navazuje na literaturu, která se zabývá obecně směnkou jako zvláštním druhem cenného papíru a poznání o směnce dále rozvíjí v rovině teoretické a zejména praktické, právě s ohledem na její užití v zajišťovacích funkcích. Opírá se o praktické poznatky plynoucí z četných soudních sporů, i ze zkušeností autora, které nabyl v rámci své bohaté pedagogické činnosti.

« zpět