Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kasíková/Kučera/Plášil/Šimka/Jirmanová/Hubáček
Objednací číslo EKZ112
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-179-6
Datum vydání Leden 2010
Počet stran 656
Cena 1360,- Kč
Anotace

Druhé vydání „šedého“ komentáře exekučního řádu reaguje na rozsáhlé novely a bohatou judikaturu soudů vydanou v posledních letech k tomuto předpisu. Novelizace exekučního řádu a občanského soudního řádu, které proběhly v roce 2007 a 2009, výrazným způsobem změnily provádění samotných exekucí, činnost Exekutorské komory a v neposlední řadě i kompetence Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k ní i ve vztahu k jednotlivým exekutorům. Všem těmto změnám je věnován zevrubný komentář. Autoři se přitom nevyhýbají ani otázkám, jež jsou výkladově problémové či sporné. Publikace si rovněž klade za cíl zmapovat judikaturu především Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, ale i krajských soudů a zařadit k příslušným ustanovením zajímavá rozhodnutí, která na exekuční praxi mají vliv. Kniha obsahuje vedle podrobného komentáře zákona i výklad jeho prováděcích předpisů.
Publikace je určena jak pro odbornou veřejnost, tak i pro podnikatele působící v oblasti franchisingu.

« zpět