Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Handlar
Objednací číslo EPI48
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-184-0
Datum vydání Leden 2010
Počet stran 148
Cena 420,- Kč
Anotace

Publikace přináší komplexní zpracování problematiky dohod působících zánik závazků, mezi které patří podle platné právní úpravy dohoda o zrušení závazku (dissoluce), dohoda o vzdání se práva nebo prominutí dluhu, dohoda o započtení, dohoda, kterou se původní závazek nahrazuje závazkem novým (privativní novace), a dohoda o narovnání. U každé z těchto dohod se autor podrobně zabývá jejím pojmem, systematickým zařazením, předpoklady uzavření i právními následky, reaguje přitom na otázky, které jsou v právní teorii či praxi sporné či zatím vůbec neřešené. V souvislosti se zpracováním vlastní problematiky dohod působících zánik závazků se autor zabývá i řadou dalších souvisejících právních otázek (vymezení pojmů změna a zánik závazku a odlišení dohod, které změnu a zánik závazků působí, vliv změny splatnosti závazku na běh promlčecí doby, soudní smír, soluční smlouva, datio in solutum aj.).
Zvláštní pozornost je v knize věnována problematice formy dohod, které mění nebo ruší závazky, jež v současné době zůstává stranou pozornosti teorie i praxe, přestože má velmi významné praktické aspekty. Problematika formy je zpracována samostatně pro oblast práva občanského i obchodního, neboť každé z těchto odvětví upravuje formu právních úkonů odlišným způsobem.
V závěru nechybí ani zhodnocení právní úpravy dohod působících zánik závazků podle návrhu nového občanského zákoníku.

Kniha je určena advokátům, soudcům a vůbec všem právníkům působícím v oblasti aplikační praxe. Zajímavá bude jistě i pro akademické pracovníky a v neposlední řadě i pro studenty právnických fakult.

« zpět