Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Finance podniku 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hrdý/Horová
Objednací číslo WK0525
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-489-5
Datum vydání Leden 2010
Počet stran 180
Cena 240,- Kč
Anotace

Publikace přináší základní přehled o principech podnikových financí, které řeší především otázky efektivního zhodnocování vloženého kapitálu podnikem, problematiku získávání podnikového kapitálu z různých finančních zdrojů, problematiku majetkové a finanční struktury podniku, finanční aspekty zániku podniku, analýzu a hodnocení efektivnosti podnikových investic, optimalizaci řízení oběžného majetku, otázku ochrany proti riziku ve formě pojištění apod.
Autoři vysvětlují také proces finanční analýzy podniku a následné sestavení finančního plánu. Součástí jsou rovněž řešené příklady a na závěr každé kapitoly kontrolní otázky, popřípadě neřešené příklady k procvičení dané problematiky.
Autoři při psaní knihy využili nejen obecné teoretické poznatky a znalosti získané ve výukové praxi, ale také své poznatky praktické, které získali i vlastním výzkumem.
Teoretická i příkladová část vychází ze zákonných úprav platných v ČR ke dni 31. 8. 2009.

« zpět