Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Nerudová/Bohušová/Svoboda/Široký
Objednací číslo WK1139
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-500-7
Datum vydání Únor 2010
Počet stran 272
Cena 330,- Kč
Anotace

Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro SME.
Obsahem jsou nejdůležitější standardy pro účetní jednotky SME: účetní závěrka, účetní pravidla, odhady a chyby, pozemky, budovy, zařízení, investice do nemovitostí, dlouhodobý nehmotný majetek, zaměstnanecké požitky, přechod na IFRS pro SME a další.
Kniha se dále věnuje jednak harmonizaci finančního výkaznictví obecně, dále tvorbě IFRS pro SME (postup) a IFRS pro SME (viz vyjmenované oblasti). Součástí je i kapitola o vazbě na základ daně.

« zpět