Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Zákon o vyvlastnění, 2. aktualizované vydání s výkladem k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Janderka
Objednací číslo 432602
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-793-5
Datum vydání Únor 2010
Počet stran 176
Cena 275,- Kč
Anotace

Druhé vydání publikace reaguje na zájem o problematiku zásahu do vlastnických práv vyvlastněním a na nedostatek literatury z této oblasti.
Publikace popisuje problematiku vyvlastnění jako krajního zásahu do vlastnických práv. Zákon č. 184/2006 Sb. je opatřen poznámkami a je podán popis vyvlastnění od průběhu vyvlastňovacího řízení, poskytnutí náhrady, včetně možnosti zrušení vyvlastnění. Poznámky jsou opatřeny odkazem na judikaturu. Pro názornější orientaci jsou poznámky doplněny také schématy některých procesních postupů.
Druhé vydání je doplněno zejména o výklad k zákonu č. 416/2009 Sb., který souvisí se zákonem o vyvlastnění a doplňuje jej při řešení zásahu do vlastnických práv u staveb dopravní infrastruktury.
Součástí publikace jsou i účely vyvlastnění vyplývající ze zvláštních předpisů a citace dalších předpisů, kde příslušným k vyvlastňovacímu řízení je jiný orgán než vyvlastňovací úřad.
V závěru publikace jsou uvedeny některé vzory, jako pomůcka pro správní řízení.
Kniha bude praktickou příručkou zejména pro vyvlastňovací úřady, ale i pro další osoby, které se s institutem vyvlastnění setkají. Může být též využita jako učební pomůcka studentů právnických fakult.

« zpět