Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ekonomika zdraví: Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Barták
Objednací číslo WK0733
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-503-8
Datum vydání Červen 2010
Počet stran 224
Cena 299,- Kč
Anotace Publikace nabízí některé poznatky z oblasti ekonomiky zdraví tak, jak jsou diskutovány v rámci disciplíny Public health (zdraví veřejnosti). Public health je průřezovou vědní disciplínou, ale také dynamicky se rozvíjející společenskou praxí, která využívá výkladových rámců medicíny, epidemiologie, hygieny, ekonomie, sociologie, práva a dalších vědních oborů k analýze a hledání praktických řešení v oblastech prevence onemocnění, zvyšování kvality života související se zdravím a v oblasti podpory zdraví, a to prostřednictvím organizovaných snah a na poznatcích založených rozhodnutí společnosti jako celku, komunit, veřejných a soukromých subjektů i jednotlivců.

Práce využívá východiska, která byla vypracována pro analýzu a hodnocení zdravotnických systémů organizacemi, jako je specializované pracoviště Evropského regionu Světové zdravotnické organizace - European Observatory on Health Systems and Policies (Evropská observatoř zdravotnických systémů a zdravotní politiky), Health Unit (Skupina pro zdravotnictví) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Přístup publikace v neposlední řadě vychází z analytického rámce, který byl vytvořen pro reflexi vývoje zdravotní politiky v domácím prostředí v kontextu mezinárodního vývoje v rámci oboru Veřejná a sociální politika.
« zpět