Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Žaloba v civilním řízení 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Svoboda
Objednací číslo WK0807
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-535-9
Datum vydání Červen 2010
Počet stran 302
Cena 449,- Kč
Anotace Pojmy žaloba a žalobní právo se česká procesualistika podrobněji zabývala naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století (Alena Winterová, František Štajgr, Vilém Steiner). Po roce 1990 se český civilní proces změnil natolik, že je třeba termín žaloby vyložit znovu, s přihlédnutím k aktuální soudní praxi a k novým nebo nově koncipovaným procesním institutům, jako jsou koncentrace řízení, poučovací povinnost soudu, břemeno tvrzení a prokazování. Autor se problematice věnuje z pohledu soudce, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním žalobních vad. Kniha se zabývá i otázkou totožnosti skutku, mírou určitosti žalobního petitu a věnuje se i úkonům, kterými žalobce disponuje s řízením po podání žaloby.
JUDr. Karel Svoboda (nar. 1973) je od dubna 2000 soudcem a od září 2008 místopředsedou Okresního soudu Plzeň-město. Ve své publikační činnosti se orientuje především na aktuální problémy českého civilního procesu. Od října 2009 působí jako externí vyučující procesního práva na Právnické fakultě UK v Praze.
« zpět