Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Městská a příměstská kolejová doprava 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kubát/Pejša/Macura/Trešl
Objednací číslo WK429
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-539-7
Datum vydání Srpen 2010
Počet stran 352
Cena 570,- Kč
Anotace

Autoři publikace si vytkli cíl zpracovat souhrnný přehled problematiky městské a příměstské kolejové dopravy se zvláštním zaměřením na stav a rozvoj této problematiky ve středoevropském prostoru. Na pozadí stručného shrnutí historického vývoje příměstské a městské kolejové hromadné dopravy osob jsou nastíněny zásady navrhování sítí kolejové dopravy a jejich význam pro rozvoj městského osídlení. Podrobněji jsou popsány zejména otázky navrhování, materiálového provedení a konstrukčního uspořádání, stavby a provozu městských pouličních drah (tramvajových), podzemní dráhy (metra) a příměstských železnic, zejména tzv. vlakotramvaje (tram-train). Výklad doplňuje řada barevných fotografií a nákresů.
Kniha je určena zejména studentům dopravních a stavebních fakult a středních odborných škol se stavebním a dopravním zaměřením. Publikace rovněž může přinést nové poznatky pracovníkům dopravních podniků, zejména pracovníkům působícím v oblasti správy, výstavby a údržby tratí. Vhodnou pomůckou může být tato publikace i pro zaměstnance firem zabývajících se stavbou a údržbou tratí pro městskou a příměstskou kolejovou dopravu a také pracovníkům stavebních úřadů. Publikace může přinášet řadu zajímavostí i pro širokou obec zájemců o kolejovou dopravu.

« zpět