Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Ústava České republiky - Komentář 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Šimíček/Suchánek/Molek/Vyhnálek/Podhrázký/Filip/Bahýľová
Objednací číslo 419301
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-814-7
Datum vydání Září 2010
Počet stran 1536
Cena 1795,- Kč  SLEVA (doporučená cena - 1995,00)
Anotace

Ústava představuje nejen základní zákon každého státu, nýbrž také jeho základní dokument, z něhož má být seznatelné, o jaký stát se jedná, jaké cíle sleduje a jakou politiku lze od něj očekávat. Proto je důležité dobře znát nejen samotný text ústavy, nýbrž také její vnitřní logiku, propojení s celým právním řádem, principy, na nichž je založena a způsob jejího praktického naplňování. Tento komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována.
Součástí komentáře je obsáhlý a aktuální přehled judikatury, který názorně ukazuje fungování ústavního systému České republiky.
Publikace je určena pro právníky, studenty práv a dalších společenských věd, politiky a koneckonců i pro nejširší laickou veřejnost.

« zpět