Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Dějiny evropského kontinentálního práva 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kolektiv autorů
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-54-7
Datum vydání Říjen 2010
Počet stran 808
Cena 900,- Kč
Anotace

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu.
Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí této oblasti - Francie, Německa a Ruska. Proto jsou z tohoto zpracování vypuštěny dějiny anglo-amerického práva (jimž je věnována samostatná učebnice).
Výklad je v první části veden podle jednotlivých zemí evropského kontinentu (mimo již uvedené země např. Itálie či Polska), v druhé části srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví od 6. do 20. století i dějiny politických a právních učení, členěný dle jednotlivých dějinných údobí.
Publikace je určena především studentům právnický fakult, kterým přináší potřebný přehled o právních dějinách evropského kontinentu až k počátku 21. století, může však zaujmout i širší laickou veřejnost.

« zpět