Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor.Komentář. 4.vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Liška/Lišková
Objednací číslo

BMK5

Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-370-7
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 400
Cena 860,- Kč
Anotace Komentář k zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve svém čtvrtém vydání je vedle samotného textu zákona opatřen odkazy na související ustanovení právních předpisů a aktuální dostupnou judikaturu.Výklad právní úpravy je doplněn o vysvětlení nejčastějších otázek právnípraxe opírající se o poznatky ze soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů. Autoři zaujímají stanovisko k tzv. opcím v nájemních smlouvách, přenechání nájmu jiné osobě nebo k nájmu mezi podnikateli. Velmi praktické je pak zařazení výňatků souvisejících ustanovení jiných zákonů s doprovodným komentářem. Jedná se např. o občanský a obchodní zákoník, daňové právní předpisy, jakož i živnostenský zákon, přestupkový a trestní zákon. Komentář obsahuje i vzory nejčastějších právních úkonů, věcný rejstřík a bibliografii odborné literatury.

Komentář je určen zejména vlastníkům nebytových prostor, nájemníkům, podnikatelům, praktická je rovněž pro živnostenské a finanční úřady, obecní úřady, realitní kanceláře, pro studenty a širší odbornou veřejnost.
« zpět