Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Koldinská
Objednací číslo EPI52
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-343-1
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 240
Cena 520,- Kč
Anotace

Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy sociálního práva, tedy těch právních norem, jež upravují sociální ochranu a v určitém smyslu tak doplňuje nedávno vydaný Komentář k antidiskriminačnímu zákonu.
Značný důraz je přitom kladen na mezinárodní právo a právo EU, jež tvoří základ současné národní právní úpravy v této oblasti. Kniha se věnuje i některým konkrétním příkladům diskriminace (nejen) na základě pohlaví a nastiňuje jejich řešení.
Publikaci ocení široký okruh čtenářů, tedy nejen advokáti, soudci, právníci státní správy a nevládních organizací, ale také všichni, kdo se s problematikou nerovného zacházení za základě pohlaví setkávají, tedy například personalisté, management podniků apod.

« zpět