Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Medicínské právo 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Těšinová/Žďárek/Policar
Objednací číslo MU15
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-050-8
Datum vydání Březen 2011
Počet stran 448
Cena 720,- Kč
Anotace

Kniha „Medicínské právo" je první učebnicí medicínského práva v České republice. Dlouholeté zkušenosti autorů jak s výukou, tak aplikací medicínského práva v praxi, nízká úroveň právního vědomí zdravotnických pracovníků na všech úrovních pre-graduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání, jakož i absence srovnatelné publikace, vedly autory k podání komplexního pohledu na právní vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče s akcentem na ústřední vztah medicínského práva, jímž je vztah mezi poskytovatelem zdravotní péče a pacientem. Publikace podává systematický přehled základních práv a povinností zdravotnických pracovníků a pacientů při poskytování zdravotní péče, ale i řádný výklad základních právních institutů. Zaměřuje se především na oblast informovaného souhlasu pacienta, odmítnutí zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, poskytování informací ve zdravotnictví, ukončení léčby. Zdůrazněny jsou i právnía spekty specifických zdravotních výkonů, a to zejména zásahů do reprodukčních orgánů, výzkumu ve zdravotnictví, nakládání s lidským tělem a transplantací. Pozornost je věnována i postavení zdravotnického zařízení a základním předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání. Samostatně je potom zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a zdravotnického zařízení.

Publikace je určena posluchačům lékařských fakult, lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím své povolání, managmentu zdravotnických zařízení, jakož i studujícím práv a právníkům přicházejícím ve své praxi do styku smedicínským právem, přičemž užitečné informace poskytne i představitelům správ-ních úřadů zabývajících se problematikou zdravotnictví.

« zpět