Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Selucká/Hadamčík
Objednací číslo 14684
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-795-9
Datum vydání červenec 2015
Počet stran 264
Cena  475,- Kč
Anotace
Monografie M. Selucké a L. Hadamčíka se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je nájem bytu a domu.

Snahou této prakticky zaměřené monografie je přinášet odpovědi na otázky, které s účinností nového kodexu soukromého práva vyvstaly stran aplikace a interpretace ustanovení vážících se k nájmu bytu a domu. Musí se po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku uzavírat nová nájemní smlouva na byt? Podle jakých ustanovení vypovědět nájem bytu, když nájemní smlouva byla uzavřena podle předchozího občanského zákoníku?

Čtenář se zároveň může seznámit s relativně ustálenou judikaturou vztahující se k oblasti nájmu bytu a domu, avšak jak sami autoři podotýkají, je její reálná použitelnost v případě nového občanského zákoníku otevřená.

« zpět