Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o soudních poplatcích a předpisy související (č. 549/1991 Sb.) - komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Večeřa
Objednací číslo 14887
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-875-8
Datum vydání srpen 2015
Počet stran 228
Cena  395,- Kč
Anotace
Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou soudu, tak z pohledu účastníků řízení a jejich advokátů. Poskytuje návod pro široké spektrum konkrétních případů a situací, postihuje aplikační praxi soudů a nabízí postup, který nejlépe odpovídá smyslu a účelu zákona, a zejména též požadavku na účinné a hospodárné vedení řízení. Zároveň usiluje o jednotný režim rozhodování ve věcech soudních poplatků před civilními i správními soudy; vyjma odůvodněných koncepčních rozdílů proto záměrně propojuje, popř. upozorňuje na rozdíly v judikatuře vrcholných soudů obou justičních větví.

Komentáře k jednotlivým ustanovením zákona a k jeho příloze jsou doplněny o nejdůležitější judikaturu soudů, související ustanovení a související právní předpisy. Praktickým doplňkem jsou i navazující ustanovení zvláštních předpisů.

Díky jasnému a srozumitelnému výkladu komentář najde uplatnění nejen v řadách odborné veřejnosti, ale i u všech, kteří se s problematikou soudních poplatků setkávají či se jim v praxi věnují.

« zpět