Když knihy, tak jedině od nás

Představujeme Vám společnost HORÁCIUS, s.r.o., která se od roku 1999 zabývá zejména prodejem a distribucí právnické a ekonomické literatury především nakladatelství C.H.BECK,  ANAG, LEGES, WOLTERS KLUWER, SAGIT,ale i jiných, která jsou uvedena v kolonce "Nakladatelství".

Abychom zajistili spokojenost našich zákazníků, průběžně je informujeme o novinkách . Objednávky přijímáme non-stop buď e-mailem na adrese horacius@email.cz, faxem na  tel. č. 272 934 476,  nebo poštou na adrese společnosti. Publikace zasíláme do týdne od přijetí objednávky. Naše aktuální nabídka  od nakladatelství C.H.BECK, LEGES, WOLTERS KLUWER, ANAG  a SAGIT je k dispozici ke stažení v kolonce "Nabídka publikací" a je pravidelně aktualizována.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 Trestní zákoník. Komentář 2 svazky

 Autor: Ščerba a kol.

ISBN: 978-80-7400-807-8

Počet stran: 3376

Obj.č.: EKZ181

Cena: 4590,- Kč

 Cena po slevě: 3902,- Kč + doručení zdarma

 Komentář, který vychází koncem roku 2020, v plné míře reflektuje desetiletý vývoj od přijetí trestního zákoníku v oblasti legislativy, judikatury i doktríny. Při jeho sestavování byl důraz jednoznačně kladen na to, aby vyhovoval potřebám praxe. Tomu byla přizpůsobena již samotná struktura výkladu uvedeného k jednotlivým ustanovením. Tato struktura v zásadě kopíruje jednotlivé pojmy obsažené ve skutkových podstatách obsažených ve zvláštní části TrZ či v ustanoveních obecné části TrZ, což uživateli umožňuje rychlé nalezení právě té části výkladu, kterou potřebuje. Praktickému využití komentáře se autorský kolektiv snažil vyjít vstříc i v rámci práce s judikaturou. Ta je využívána skutečně v širokém měřítku, navíc je zapracována přímo do textu výkladu k jednotlivým pojmům, tudíž čtenář nemusí nikam listovat a literaturu vztahující se k danému pojmu, znaku či problému nalezne na stejném místě jako ostatní výklad. Autoři usilovali o maximálně věcný přístup k rozboru jednotlivých zákonných znaků. Je-li určité soudní rozhodnutí či názor vyjádřený v odborné literatuře sporný, popřípadě vyloženě nesprávný, komentář předkládá i oponentní názor s příslušnou argumentací. Cílem je nabídnout advokátům, ale i orgánům činným v trestním řízení „interpretační munici“ pro jejich případnou snahu o revizi dosavadní interpretace a aplikace trestního zákoníku v rámci jimi řešeného konkrétního případu. Komentář reflektuje právní úpravu účinnou k 1. 1. 2021, přičemž jako poslední byla zohledněna novela provedená zákonem č. 336/2020 Sb.

 

 

Kolektiv autorů

Bronislava Coufalová, David Čep, Marek Fryšták, Věra Kalvodová, Katarína Kandová, Jan Provazník, Zdeněk Jiří Skupin, Ondřej Svaček, Veronika Ščerbová, Roman Vicherek          

  Vyjde v prosinci 2020.